CUS w Trzciance

pomoc żywnościowa

 

Szanowni Państwo, 

rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, który jest kontynuacją historycznego już Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Centrum Usług Społecznych w Trzciance informuje, iż przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie paczek żywnościowych.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 2 056,40 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł netto – dla osoby w rodzinie

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Centrum Usług Społecznych w Trzciance:

  • osobiście – w godzinach pracy placówki;
  • telefonicznie – pod numerem telefonu (67) 216-21-64;
  • lub mailowo – biuro@cus-trzcianka.pl.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych planowany jest do końca listopada 2024r.

Zakwalifikowane osoby zostaną indywidualnie poinformowane o terminie wydawania żywności.

Skip to content