CUS w Trzciance

Senior + moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +, Edycja 2021

W celu wspierania działań na rzecz osób starszych w strukturach Centrum Usług Społecznych w ramach Programu Senior+ na lata 2015-2020 został otwarty Klub Senior+.

Umową z dnia 18.08.2021 nr 7/2021/K/II/16 otrzymano dofinansowanie  zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego  „Senior+” na lata 2021-2025.

W roku w 2021 Klub Senior+ w ramach Programu Senior + moduł II                   – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ edycja 2021 otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 41 518,50 zł. Całkowita wartość wyniosła 113 518,50 zł.

Celem działalności Klubu Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. W szczególności zapewnienia wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej) przez umożliwienie korzystania       z oferty na rzecz społecznej aktywizacji,    w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Skip to content