CUS w Trzciance

Senior + moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +, Edycja 2021

W celu wspierania działań na rzecz osób starszych w strukturach Centrum Usług Społecznych w ramach Programu Senior+ na lata 2015-2020 został otwarty Dzienny Dom Senior +.

Umową  z dnia 18.08.2021r. nr 7/2021/D/II/19  otrzymano dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieleletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

W roku w 2021  Dzienny Dom Senior+ w ramach Programu Senior+ moduł II            – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +  edycja 2021 otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 52 748,52 zł. Całkowita wartość wyniosła 232 748,52 zł.

Celem działalności Dziennego Domu Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. W szczególności zapewnienia wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji,  w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej,       w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

 Seniorzy odgrywają ważną rolę w społeczeństwie i zależy nam aby dłużej mogli cieszyć się życiem. Niniejszy projekt ma służyć zapobieganiu marginalizacji osób starszych, nabywaniu przez nie nowych kompetencji oraz profilaktyce zdrowotnej. Daje seniorom możliwość aktywnego spędzania czasu, podzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi  oraz wiedzą, przyczynia się do podniesienia standardu usług świadczonych osobom starszym z terenu miasta i gminy Trzcianka.

Skip to content