CUS w Trzciance

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Do realizacji programu Gmina Trzcianka przystąpiła po raz drugi. Realizacja programu obejmuje swoim zakresem Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Senior w wieku 65 +, decydując się na skorzystanie z pomocy w formie opaski bezpieczeństwa i teleopieki na odległość zgłasza się bezpośrednio do centrum usług społecznych , który w przypadku większej liczby osób chętnych do udziału w programie , kwalifikuje osobę do tej formy pomocy po dokonaniu szczegółowej analizy sytuacji rodzinnej i zdrowotnej danego seniora. Celem jest wsparcie naszych seniorów i zapewnienie im bezpieczeństwa !

Skip to content